Weblog

Fokken is gokken met verstandGeplaatst op 11-10-2011 door Berrie Klein SworminkFokkers en hun organisaties moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen, schrijft staatssecretaris Henk Bleker in een brief aan de Tweede Kamer. Bleker vindt het niet de taak van de overheid om fokkerijuitwassen aan te pakken met harde maatregelen. Bleker omschrijft in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer zijn visie op de fokkerij van boerderijdieren en gezelschapsdieren. Fokkerij leidt soms tot problemen. Denk in de landbouwhuisdierensector aan het fokken van koeien die niet meer in staat zijn op natuurlijke wijze een kalf ter wereld te brengen. Bij de gezelschapsdieren zijn onder meer  in de hondenfokkerij excessen ontstaan. Door het fokken op uiterlijke kenmerken en inteelt zijn er diverse hondenrassen waar nauwelijks nog vitale dieren geboren worden. Door afwijkingen en erfelijke gebreken sterven veel honden voordat ze 10 jaar oud zijn. Maar ook bij andere soorten leidt fokkerij op bepaalde kenmerken tot grote welzijnsproblemen. Denk aan konijnen die zo zwaar zijn gefokt dat ze zich nog nauwelijks kunnen bewegen, en duiven met zo veel bevedering dat ze bijna niets meer kunnen zien.Bleker heeft gelijk dat je van fokkers mag verwachten dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Fokken blijft gokken, maar als je dat een beetje met verstand doet, is fokkerij de weg naar gezonde en vitale dieren. De praktijk wijst uit dat sommige fokkers andere doelen hebben. Het is de vraag of zij weer op het rechte pad komen, zonder een overheid die paal en perk stelt aan uitwassen.

« terug  -  reactie plaatsen

1 reactie:

DoorSigrid van Dort

Ben het met Bleker eens dat de verantwoordelijkheid bij de fokker moet liggen, of de fokvereniging, rasvereniging, stamboek, you name it.
Het is onvoorstelbaar dat mensen nog in \'puppy-mills\' trappen in deze tijd. Op internet vind je al bergen informatie over het dier van je keuze. Je goed informeren is voor iedereen mogelijk. De tijd van louche krantenadvertenties is voorbij. Je kunt op rasfora terecht voor tips voor goede adressen.
Iemand die flink wanpresteert komt al vlot overal met z\'n naam terecht via social media, forums etc. Dit kan ook andersom gebeuren, iemand die zich tekort gedaan voelt en dan anti-reclame gaat maken omdat hij zich niet voldoende heeft geïnformeerd. Doorgaan worden deze lieden terechtgewezen maar de Nederlandse mentaliteit: waar rook is is vuur, kan reputaties van fokkers vlot onterecht schaden. De info-cultuur heeft dus ook een keerzijde.

M.b.t. het Qual Zucht (kwel-fokkerij) verhaal zoals dat in Duitsland zo mooi heet. Herinner je de heisa rond het verbod op het kweken van kuifeendjes daar vorig jaar. Die werden verboden omdat de kuif slecht zou zijn voor het welzijn. Dito pootbevedering bij duiven want die wippen hun jongen uit het nest. Ben je daar als fokker blij mee? Nee dus je knipt die veren gewoon weg bij broedparen.
Er zijn talloze voorbeelden waarbij Duitsers biologisch cultureel erfgoed om zeep willen helpen dankzij diervriendelijke groeperingen zonder gevoel voor cultuur.
Als een kip zo\'n enorme kuif en baard heeft dat hij niets meer ziet kan hij ook z\'n eten en drinken niet vinden. Dus zo\'n kip \'doet\' het niet. Ik ken geen duiven die zoveel veren hebben dat ze niets meer zien overigens. Welk ras is dat?
Verder is een houder er ook niet bij gebaat zo\'n \'blinde kuifkip\' vrij te laten lopen want die ziet ook een buizerd niet aankomen en is binnen 10 minuten spoorloos.
De uitwassen in de commerciële dierhouderij worden wel aangepakt, die zijn echter van een totaal andere orde. En ook daar loopt men vanzelf tegen grenzen aan. Denk aan het ALV-virus 21 dat eind jaren 90 dood en verderf zaaide bij de witte leghybriden (Leghorn x Plymouth Rock) en broilers (vleeskippen) die op veergroeisnelheid gesext werden. Het gen voor veergroeisnelheid (K en k+)bleek een \'kommetje\' te hebben waar exact het aviair leukose virus nummertje 21 in paste. Oeps.

Verstandig fokbeleid is iets wat een ras ten goede komt en het is de taak van vereniging, club of het stamboek om goede voorlichting te verstrekken, dus ook waarschuwen voor de misstanden. Dat is een eitje tegenwoordig.

Bovendien wordt er steeds meer bekend over de genetische achtergronden van sommige soort/ras specifieke problemen. Dus daarop kan het fokbeleid afgestemd worden. Ook deze info dient door de vereniging/stamboek verstrekt te worden aan haar leden. Ze kunnen zelfs eisen stellen (inteeltpercentages, bloedonderzoek, DNA onderzoek, verrichtingsproeven etc) voordat er papieren afgegeven worden.

Daarnaast is door verregaande automatisering relatief eenvoudig alles bij te houden. Dit geldt ook voor particulieren die bijvoorbeeld pluimvee, water- of siervogels fokken. Voor een klein bedrag is een breedbook programma te koop waarmee je al je lijnen kunt bijhouden. Juist het bijhouden is een stukje toegevoegde waarde en plezier en maakt je bewust van je keuzes in de fokkerij en de resultaten daarvan.

Klojo\'s zullen er altijd blijven, net als domme mensen die in een opwelling aan een dier beginnen en zich niet informeren. Dat is toch bij alles zo? De klojo\'s hebben het echter flink moeilijk tegenwoordig. Eigen verantwoordelijkheid van zowel fokkers als verenigingen, clubs en stamboeken is geen straf maar een stuk toegevoegde waarde, iets waar je juist plezier aan kunt beleven. En dat helemaal in een tijd waar oppervlakkigheid en \'goed genoeg\' de maat is. Je kunt proberen met je dieren de perfectie \'van vandaag\' te bereiken... zolang je je maar realiseert dat die nooit te bereiken is want elk ras is voortdurend in ontwikkeling.

Stilstaan en \'oorspronkelijkheid bewaren\' ten koste van alles, is daarom eerder iets wat een gevaar betekent voor de toekomst van rassen. Juist rasverenigingen, clubs, stamboeken moeten zorgen dat ze op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van hun soort/ras. En die laten nog wel eens een steek vallen. Ook gaat de fut eruit als het aantal fokkers terugloopt door een ingedut bestuur die het ras niet meer promoot. Dan wordt het wel héél moeilijk aan goed \'fokmateriaal\' (ik heb een hekel aan dat woord want het zijn dieren, geen dingen)te komen. Oorzaken daarvan zijn talloze, het is liefdewerk en oud papier want niemand wordt \'rijk\' van het fokken van boerderijdieren... en wie heeft er tegenwoordig nog tijd en zin zich daar fulltime bovenop te storten en een club te dragen? Dat zijn toch veelal de ouderen... Beter worden nog werkende fokkers ook zelf actief (diegenen die dat nog niet zijn dus), en werken mee aan het verbeteren en ontwikkelen van hun ras of kleurslag whatever.

Hobbydieren is iets wat steeds zeldzamer wordt. Zeker in tijden van economische teruggang. Voerprijzen rijzen de pan uit, rare ziektes steken de kop op en de lol gaat eraf door steeds strengere regelgeving. Het wordt alleen maar moeilijker, des te belangrijker is het er een goed fokbeleid op na te houden want je wordt er soms moedeloos van.
En dát is ook de taak van de clubs, verenigingen etc etc etc.

My dime....
 
Reactie geplaatst op 2011-12-28 02:12:42