Weblog

Recreanten en koeienGeplaatst op 15-08-2017 door Berrie Klein Swormink

Hoe zijn recreanten en natuur met elkaar te combineren? Met die vraag worstelen we momenteel bijna dagelijks. Brandrode runderen van ons grazen onder meer in de Ossenwaard langs rivier de IJssel bij Deventer. Daar lopen ze op grond van afspraken met Stichting IJssellandschap, de beheerder van het gebied.
Door begrazing behoudt het rivierlandschap een open karakter, en wordt verruiging en verbossing voorkomen. Koeien zorgen voor meer variatie in de structuur van de vegetatie. Soorten van meer open begroeiingen krijgen daardoor meer kansen.
De Ossenwaard is niet alleen een uniek natuurgebied. Gemeente Deventer vindt dat inwoners van de stad van het gebied bij de rivier moeten kunnen genieten. Een paar jaar geleden is de Ossenwaard voor voetgangers goed bereikbaar gemaakt via een trap die vanaf de spoorbrug naar beneden gaat. ‘U bent bij de natuur te gast’, schrijft de gemeente aan recreanten op haar website.
In de praktijk blijkt de combinatie natuurbegrazing en recreatie niet mee te vallen. Het gedrag van een groot aantal ‘gasten’ is niet om over naar huis te schrijven. De natuur en wij, als eigenaren van de koeien, ondervinden veel overlast. Onder meer in de vorm van zwerfvuil, glasscherven, vernielde afrasteringen, en runderen die graag proeven hoe het gras buiten de Ossenwaard smaakt.
De overlast is recht evenredig met het weer: hoe warmer en zonniger, hoe groter de problemen. Nu het zomer is, krijgen we vaak telefoontjes over runderen die aan de wandel zijn. De trap bij de spoorbrug trekt vooral de jeugd aan. Op mooie zomeravonden tref je tientallen jongeren aan die in het weiland nabij de spoorbrug hun vertier zoeken. Ze drinken bier, gooien de lege flessen van zich af, stoken kampvuren van weidepalen, en knippen het prikkeldraad door als dat hun route kruist.
‘Haal die koeien daar toch weg. Recreanten en koeien gaan niet samen’, zegt Suzette. ‘Dit gedoe kost niet alleen ergernis maar ook te veel tijd.’ Ze heeft gelijk. Maar ik heb geen ander natuurgebied van 25 ha in mijn achterzak waar ik de beesten heen zou kunnen brengen. Op korte termijn is stoppen met begrazing van de Ossenwaard dus geen optie.
Op de langere termijn eigenlijk ook niet. Beheerder, Stichting IJssellandschap, heeft goede redenen om het gebied door Brandrode runderen te laten begrazen. En voor mij als houder van deze runderen is natuurbegrazing een mooie manier om de verhouding tussen kosten en opbrengsten op onze boerderij iets meer in balans te brengen.
Wat moet er dan wel gebeuren? Persoonlijk zou ik het liefst een graasgebied zonder recreanten willen. Dan heb je ook geen last van elkaar. Misschien is er voor de hangjongeren een eigen ‘graasgebied’ te creëren nabij de spoorbrug en kunnen we de koeien met een nieuwe afrastering daar uit de buurt houden.
Binnenkort maar eens proberen om hierover met de gemeente en Stichting IJssellandschap afspraken te maken. Nu gaat de telefoon weer. Het is de beheerder van de camping aan de andere kant van de spoorbrug: ‘Kun je even komen? Je koeien zijn weer op stap.’
Het werken aan Boerenvee.nl moet ik onderbreken. We stappen in de auto en rijden richting IJssel. Wat zullen we nu weer aantreffen?

« terug  -  reactie plaatsen