Nieuws

Nieuws0 reacties

Ministerie en LTO adviseren om ook hobbykip binnen te houden -  14-11-2016

Voor hobbypluimvee geldt geen ophokplicht. Het Ministerie van Economische Zaken adviseert hobbypluimveehouders om passende maatregelen te nemen om zoveel mogelijk te voorkomen dat hobbypluimvee in contact komen met ander gevogelte. Ook boerenorganisatie LTO Nederland roept pluimveehouders met minder dan 250 kippen op om vrijwillig de dieren af te schermen en mee te gaan in de ophok- en afschermplicht voor bedrijven met meer dan 250 die...
0 reacties

Tweederde lammeren krijgt hulp bij geboorte -  22-02-2016

Bijna tweederde (64% ) van de lammeren wordt met hulp geboren. Meestal (57%) gaat het om hulp bij een licht of normaal geboorteverloop. Van de geboortes verloopt 5,7% zwaar met hulp en 0,53% van de lammeren komt met een keizersnede ter wereld, omdat het lam te groot is (0,27%) of omdat er onvoldoende ontsluiting was (0,26%). Dat is op te maken uit de registratie van het geboorteverloop van meer dan 8.500 lammeren in 2014 en 2...
0 reacties

Kans op leverbot laat in seizoen -  04-12-2015

In bepaalde gebieden in West-, Midden- en Noordoost-Nederland is de kans op leverbotinfectie nog aanwezig. Hier zijn laat besmettelijke cysten afgezet. Ondanks de vele leverbotslakken in het voorjaar, daalde door de droogte in mei, juni en juli het aantal slakken in augustus tot een zeer laag niveau. In de strook van Midden-Utrecht naar Noordoost-Groningen zijn vanaf half september de besmettelijke cysten op het gras af...
0 reacties

Paarden dood door ijzervergiftiging -  04-12-2015

Vier paarden zijn gestorven aan een chronische ijzervergiftiging. Dat meldt de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De paarden verbleven in de Horstermeerpolder in de gemeente Wijdemeren en in de Oostelijke Binnenpolder, gemeente Stichtse Vecht. De dieren hebben meerdere jaren slootwater gedronken met verhoogde ijzergehaltes. Het water bevatte 9 tot 149 keer de toegestane hoeveelheid ijzer voor drinkw...
0 reacties

Enquete over rotkreupel bij schapen -  04-12-2015

Studenten van HAS Hogeschool in Den Bosch enqueteren schapenhouders over bestrijding van rotkreupel. Ze doen dat namens NSFO, de Nederlandse schapen- en geitenfokkers. De enquete is onderdeel van het rotkreupelproject. Eerder heeft de NSFO op 96 schapenbedrijven onderzocht hoe de verspreiding van de rotkreupelbacterie in ons land is. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. De enquete heeft als doel te weten te ko...


Pagina 3
vorige  1  2  3  4  5  6  7  8  volgende